PRIHVATILIŠTE U FUTOGU, 2018

Izvođenje radova na adaptaciji, rekonstrukciji, dogradnji i nadgradnji.