JOVANA HRANILOVIĆA, 2018

Izvođenje građevinskih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta ( Su+P+1+Pk dupkleks i prizemnih garaža u nizu).