AGROMARKET, 2017

Izvođenje grubih građevinskih radova, radovi na izgradnji modernog poslovnog objekata koji se nalazi u Veterniku.